Szabad Ötletek Színháza

Szabad Ötletek Színháza

Arany János élete és költészete

irodalmi műsor 60 percben

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász László, az MTA elnöke lett.

Nem véletlen, hiszen Petőfi mellett a XIX. század legnagyobb magyar költőóriása Arany János is. Epikus költeményei, balladái a magyar irodalom fölülmúlhatatlan remekei. Nem csak fantáziadús poéta, de kiváló műfordító is volt.
Egy órás műsorunkban a költő életének főbb állomásait, hitvallását, jellemző személyiségjegyeit igyekeztünk megragadni, számos vers, ballada és életrajzi dokumentum alapján.

Műsorunkat ajánljuk az általános iskolák, gimnáziumok és a felnőtt közönség számára is.
Előadják: Túróczy Éva, Bor Viktor, Imre István.